Bài 1 : Xác định thành phần chính của câu trong cái câu sau : a) Từ hôm đó , Mạng Tử học tập rất chuyên cần . Rồi sau trở thành một bậc thiên tài b)

Question

Bài 1 : Xác định thành phần chính của câu trong cái câu sau :
a) Từ hôm đó , Mạng Tử học tập rất chuyên cần . Rồi sau trở thành một bậc thiên tài
b) Như tre mọc thẳng , con người không chịu khuất phục

in progress 0
Thành Công 10 months 2021-04-20T14:34:04+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T14:35:36+00:00

  Từ hôm đó /, Mạng Tử /học tập rất chuyên cần .Rồi sau /trở thành một bậc thiên tài

  tn                cn                  vn                                 tn                            vn

   Như tre mọc thẳng /, con người không chịu khuất phục

  vn                               vn

  0
  2021-04-20T14:36:01+00:00

  a,TN:Từ hôm đó   CN:Mạnh Tử   VN:còn lại

  b,TN:Như tre mọc thẳng   CN:con người    VN:còn lại

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )