Bài 1: a/ Khai triển nhị thức Niuton (x^4/1/x^2))” với x#0 thành tổng. b/ Tìm số hạng không chứa x trong khai triến (x-2/x)^10. Bài 2: Có bao nhiêu số

Question

Bài 1:
a/ Khai triển nhị thức Niuton (x^4/1/x^2))” với x#0 thành tổng.
b/ Tìm số hạng không chứa x trong khai triến (x-2/x)^10.
Bài 2: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau?
Bài 3: Túi bên phải có 4 bi đỏ, 3 bi xanh. Túi bên trái có 3 bi đỏ, 7 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi túi một bi. Tính xác suất sao cho:
a/ Lấy từ túi bên phải bị màu đỏ.
b/ Lấy hai bị khác màu.

Giải giúp em câu tự luận với ạ

bai-1-a-khai-trien-nhi-thuc-niuton-4-1-2-voi-0-thanh-tong-b-tim-so-hang-khong-chua-trong-khai-tr

in progress 0
Maris 4 years 2020-11-23T01:17:54+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-23T01:19:47+00:00

  Bài 1:

  b) Các số hạng có dạng: $C_{10}^k.x^{10-k}.(-\frac{2}{x})^k=C_{10}^k.(-2)^k.x^{10-2k}$ 

  Số hạng không chứa x ⇔ 10-2k=0 ⇔ k=5

  ⇒Số hạng đó là: $C_{10}^5.(-2)^5=-8064$

  Bài 2:

  Gọi số cần tìm là abcdef

  Số cách chọn a là: 9 cách chọn ( vì $a\neq0$)

  Số cách chọn 5 chữ số còn lại là: $C_9^5$

  Vậy số các số cần tìm là: 9.$C_9^5$=1134 (số)

  Bài 3:

  a) $n(\Omega)=C_7^1.C_{10}^1=70$

  Gọi A là biến cố: “Lấy từ túi bên phải bị màu đỏ”

  Ta có: $n(A)=C_4^1.C_{10}^1=40$

  ⇒P(A)=$\frac{n(A)}{n(\Omega)}= \frac{40}{70}=\frac{4}{7}$ 

  b)  Gọi B là biến cố: “Lấy hai bi khác màu”

  TH1: Túi phải lấy bi đỏ, túi trái lấy bi xanh: 

          Có: $C_4^1.C_7^1=28 cách $

  TH2: Túi phải lấy bi xanh, túi trái lấy bi đỏ: 

          Có: $C_3^1.C_3^1=9 cách $

  ⇒n(B)=28+9=37

  ⇒P(B)=$\frac{n(B)}{n(\Omega)}= \frac{37}{70}$ 

  0
  2020-11-23T01:20:02+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nhi thuc niu ton các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )