Ba vòi cùng chảy vào một bể cạn. Nếu chảy riêng vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ, vòi thứ hai chảy trong 3 giờ, vòi thứ 3 chảy trong 6 giờ thì đầy bể. Hỏ

Question

Ba vòi cùng chảy vào một bể cạn. Nếu chảy riêng vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ, vòi thứ hai chảy trong 3 giờ, vòi thứ 3 chảy trong 6 giờ thì đầy bể. Hỏi trong 1 giờ cả ba vòi chảy được bao nhiêu phần bể và vòi nào chảy được nhiều hơn.

in progress 0
Mộc Miên 8 months 2021-05-25T00:31:14+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-25T00:32:38+00:00

  Vòi một trong 1 giờ chảy được:

             1 : 2 = 1/2 (bể)

  Vòi hai trong 1 giờ chảy được:

             1 : 3 = 1/3 (bể)

  Vòi ba trong 1 giờ chảy được:

             1 : 6 = 1/6 (bể)

  Ta có: 1/2 > 1/3 > 1/6.

  Vòi thứ nhất chảy được nhiều nhất.

  Cả 3 vòi trong một giờ chảy được:

              1/6 + 1/3 + 1/2 = 1 (bể)

  Cả 3 vòi trong 1 giờ chảy được đầy một bể.

   

  0
  2021-05-25T00:32:50+00:00

  Đáp án:

   10 giờ

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )