Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệvới 5:6:7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4:5:6 nên c

Question

Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệvới 5:6:7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4:5:6 nên cómột lớpnhận nhiều hơn dự định 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua.
giúp em với

in progress 0
Khoii Minh 4 months 2021-05-17T12:08:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T12:10:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gửi ạ 

  Vậy bà lớp đã mùa 360 gói tăm

  ba-lop-7a-7b-7c-cung-mua-mot-so-goi-tam-tu-thien-luc-dau-so-goi-tam-du-dinh-chia-cho-ba-lop-ti-l

  0
  2021-05-17T12:10:22+00:00

  Gọi số tăm dự định của 3 lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là a, b, c (gói)

  số tăm lúc chia của 3 lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là x; y; z (gói)

  Gọi tổng số gói tăm của 3 lớp là A (gói) (A,a,b,c,x,y,z∈∈ N*)

  Theo bài ra ta có:

  a5=b6=c7a5=b6=c7 và a+b+c=A

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  a5=b6=c7=a+b+c5+6+7=A18a5=b6=c7=a+b+c5+6+7=A18

  ⇒a=5A18;b=A3;c=7A18⇒a=5A18;b=A3;c=7A18

  Lại có:

  x4=y5=z6x4=y5=z6 và x+y+z=A

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  x4=y5=z6=x+y+z4+5+6=A15x4=y5=z6=x+y+z4+5+6=A15

  ⇒x=4A15;y=A3;z=6A15⇒x=4A15;y=A3;z=6A15

  Ta thấy:

  a>x; b=y; c><z

  => a – x =4

  hay 5A18−4A15=45A18−4A15=4

  => A90=4A90=4

  => A=360

  => tổng số gói tăm mà 3 lớp 7A; 7B; 7C là 360 gói

  Vậy tổng số gói tăm mà 3 lớp 7A; 7B; 7C là 360 gói

  P/s: Xin ctlhn, cám ơn và 5*.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )