b) Xzc định các câu rút gọn có trong doạn trich và cho biết rút gọn thành phần nào? c) Xác định phép liệt kê được sử dụng trong doạn trich? “Bôn phận

Question

b) Xzc định các câu rút gọn có trong doạn trich và cho biết rút gọn thành phần
nào?
c) Xác định phép liệt kê được sử dụng trong doạn trich?
“Bôn phận của chủng ta là làm cho những của quy kin đảo ấy đều được đea ra
b-zc-dinh-cac-cau-rut-gon-co-trong-doan-trich-va-cho-biet-rut-gon-thanh-phan-nao-c-ac-dinh-phep

in progress 0
Khang Minh 3 years 2021-07-10T08:29:30+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T08:31:27+00:00

  b) Nghĩa là… kháng chiến.

  →Rút gọn thành phần Chủ ngữ

  c)Phép liệt kê: giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo,….

  Chúc bạn học tốt!

  Mong bn cho mik ctlhn và vote 5* ạk

  0
  2021-07-10T08:31:28+00:00

  Câu b : Như bạn bên dưới chỗ bình luận mình lấy đv đấy nhé !

  – Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  -Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

  ⇒Câu rút gọn

  ⇒Rút gọn chủ ngữ

  Câu c :

  +Liệt kê : Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )