anyone smart enough n=13 ∑ n + 15(7 – 3) k= 7

Question

anyone smart enough

n=13
∑ n + 15(7 – 3)
k= 7

in progress 0
Thiên Hương 10 hours 2021-07-22T07:54:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T07:55:43+00:00

    340 🙂 hopefully this helped

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )