Anh đội viên mơ màng Như nằm trong giấc mộng Bóng Bác cao lồng lộng Ấm hơn ngọn lửa hồng – Nêu các biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ . Hãy chỉ ra

Question

Anh đội viên mơ màng
Như nằm trong giấc mộng
Bóng Bác cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng
– Nêu các biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ . Hãy chỉ ra biện pháp nghệ thuật đó
-Viết đoạn văn 10-12 dòng nêu cảm nhận của em về khổ thơ trên

in progress 0
Khánh Gia 3 years 2021-05-26T01:46:10+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-26T01:47:46+00:00

    biện pháp tu từ : so sánh

    +ấm hơn ngọn lửa hồng

    bài văn cảm nhận bn tự viết nhó m lm cho vui thôi đánh giá m j c đc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )