An có một cuộn dây dài 20m.An muốn cho nguyên một đoạn dây dài 5m để làm cánh diều nhưng lại không có thước để đo.Hỏi An phải làm cách nào

Question

An có một cuộn dây dài 20m.An muốn cho nguyên một đoạn dây dài 5m để làm cánh diều nhưng lại không có thước để đo.Hỏi An phải làm cách nào

in progress 0
Ngọc Diệp 3 years 2021-04-17T16:05:13+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T16:06:16+00:00

  `text(Ta có thể làm như sau)`

  `text(B1: An lấy cuốn dây đó gấp đôi lại chia cuộn dây thành 2 phần = nhau)`

  `text(B2: An tiếp tục gấp đôi thêm lần nữa thì cuộn dây có 4 phần = nhau)`

  `text(B3: An chỉ cần cắt 1 đoạn dây thế là có đoạn dây 5m)`

   $#FBoy24$

  0
  2021-04-17T16:06:49+00:00

  * Cách làm :

  – Đầu tiên , anh An gấp đôi cuộn dây lại sao cho mỗi phần đều bằng nhau .

  – Sau đó , anh An lại tiếp tục gấp đôi sợi dây đó lại tiếp sao cho mỗi phần đều bằng nhau .

  – Cuộn dây đã được chia làm 4 phần bằng nhau , mỗi phần dài là : 20 : 4 = 5 ( m ) nên anh An chỉ cần cắt 1 phần ra là xong .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )