Ai viết giúp mik phương trình của bài này với mik đag cần gấp mik cảm ơn Bài 4 Nam đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Khi đến B Nam nghi 20 phú

Question

Ai viết giúp mik phương trình của bài này với mik đag cần gấp mik cảm ơn
Bài 4 Nam đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Khi đến B Nam nghi 20 phút rồi quay về A với vận tốc 25 km/h. Biết thời gian cả đi và về là 5 giờ 50 phút (tính cả thời gian nghỉ). Tính quãng đường

in progress 0
Kim Cúc 4 months 2021-05-16T16:43:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-16T16:44:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  ai-viet-giup-mik-phuong-trinh-cua-bai-nay-voi-mik-dag-can-gap-mik-cam-on-bai-4-nam-di-e-may-tu-a

  0
  2021-05-16T16:44:40+00:00

  Đáp án:

  `75km` 

  Giải thích các bước giải:

  `5h50p=35/6` (h) ; `20p=1/3` (h)

  Gọi quãng đường AB là : $\rm x \ (x>0;km)$

  `-` Thời gian đi từ A đến B là : `x/30` (h)

  `-` Thời gian đi từ B về A là : `x/25` (h)

  `-` Ta có phương trình :

  `x/30+x/25+1/3=35/6`

  `<=> (5x+6x)/150=11/2`

  `<=> 11x=11/2 . 150=825`

  `<=> x=75` (TM)

  Vậy quãng đường AB dài : `75km`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )