Ai giúp với hơi nhiều nếu các bạn thấy nhiều thì làm giúp mình 1 ít cũng đc 1,2(x+5)-x²-5x=0 2,3x(x-1)+x=0 3,2(x+3)-x²-3x=0 4,2x²-2x=(x-1)² 5,(x+2)²=(

Question

Ai giúp với hơi nhiều nếu các bạn thấy nhiều thì làm giúp mình 1 ít cũng đc
1,2(x+5)-x²-5x=0
2,3x(x-1)+x=0
3,2(x+3)-x²-3x=0
4,2x²-2x=(x-1)²
5,(x+2)²=(x+2
6,x(x+7)=4x+28
7,x³+4x=0
8,2x(5x+5)=10-6x
9,9x²-16(x-1)=0
10,(x-2)²=(5-3x)
11,16(x-1)²-49(x+3)²=0
12,(5-4)²-49x²=0
13,x²-x-20=0
14,x²-3x+5=0
16,+5x²+3x+2=0
17,4x²-25-(2x-5)(2x-7)=0
18,x³-8+(2×5)(x+2)=0

in progress 0
Eirian 4 years 2020-11-16T15:35:19+00:00 1 Answers 80 views 0

Answers ( )

    0
    2020-11-16T15:37:14+00:00

    Giúp cậu 6 câu thôi nhá
    ai-giup-voi-hoi-nhieu-neu-cac-ban-thay-nhieu-thi-lam-giup-minh-1-it-cung-dc-1-2-5-5-0-2-3-1-0-3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )