Ai giúp mk với !!!!!!!

Question

Ai giúp mk với !!!!!!!
ai-giup-mk-voi

in progress 0
Kiệt Gia 4 years 2020-10-28T23:57:36+00:00 1 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T23:59:06+00:00

  Đáp án:

  $\left[\begin{array}{l}m = 2\\m = -\dfrac{2}{11}\end{array}\right.$

  Giải thích các bước giải:

  $y= x^3 – 3x^2$

  $TXD: D = \Bbb R$

  $y’ = 3x^2 -6x$

  Thực hiện phép chia hai đa thức $y$ cho $y’$ ta được:

  $y= \left(\dfrac{1}{3}x – \dfrac{1}{3}\right).y’ – 2x$

  $\Rightarrow (d): y = – 2x$ là đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị

  $\Rightarrow \overrightarrow{n_d}(2;1)$ là VTPT của $(d)$

  Ta lại có: $\overrightarrow{n_{\Delta}}(1;m)$ là VTPT của $(\Delta)$

  Theo đề ta có:

  $\cos(d;\Delta) = \cos\alpha = \dfrac{4}{5}$

  $\Leftrightarrow \cos\left|(\overrightarrow{n_d};\overrightarrow{n_{\Delta}})\right| = \dfrac{4}{5}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{|m + 2|}{\sqrt5.\sqrt{m^2+1}} = \dfrac{4}{5}$

  $\Leftrightarrow 25(m + 2)^2 = 16.5(m^2 +1)$

  $\Leftrightarrow 11m^2 – 20m – 4 = 0$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}m = 2\\m = -\dfrac{2}{11}\end{array}\right.$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )