Ai giúp mình giải bài 3 với

Question

Ai giúp mình giải bài 3 với
ai-giup-minh-giai-bai-3-voi

in progress 0
Dâu 4 years 2020-11-23T03:32:40+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-23T03:33:53+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Gọi số cần tìm là $\overline{ABCD}$}$

  $\text{Gọi số mới là $1\overline{ABCD}$}$

  $\text{Mà số mới gấp số ban đầu 9 lần nên:}$

  $\overline{ABCD}×9=1\overline{ABCD}$

  $⇒$ $\overline{ABCD}×9=10000+ \overline{ABCD}$

  $⇒$ $\overline{ABCD}×9-\overline{ABCD}=10000$

  $⇒$ $\overline{ABCD}×8=10000$

  $⇒$ $\overline{ABCD}=10000:8$

  $⇒\overline{ABCD}=1250$

  $\text{Thử lại:}$

  $1250×9=11250$

  $⇒\text{Số}$ $\overline{ABCD}$ $\text{cần tìm là $1250$}$

  Học tốt!!!

  0
  2020-11-23T03:34:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi số cần tìm là abcd

  ta có:abcd*9=1abcd

  =>abcd x 9=10000+abcd

  =>abcd x8=10000

  =>abcd=10000:8

  =>abcd=1250

  Cho mk xin hay nhất và 5s ạ

  NOCOPY #

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )