Ai giải hộ mình bài 1 , 4 với ???? Mình đang cần gấp ????

Question

Ai giải hộ mình bài 1 , 4 với ????
Mình đang cần gấp ????
ai-giai-ho-minh-bai-1-4-voi-minh-dang-can-gap

0
Tryphena 4 years 2020-11-04T15:25:40+00:00 0 Answers 26 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )