Ai giải giúp mik với

Question

Ai giải giúp mik với
ai-giai-giup-mik-voi

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-10-13T20:45:40+00:00 1 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T20:47:25+00:00

  a, 

  Số tự nhiên có dạng $\overline{abc}$

  Có 7 cách chọn a ($a\ne 0$)

  Có 8 cách chọn b, có 8 cách chọn c.

  Vậy có $7.8.8=448$ số.

  b,

  Chọn 3 số bất kì, hoán vị ta có $C_8^3.3!=336$ cách.

  Nếu có số 0 ở đầu ($a=0$), chọn ra 2 số bất kì từ 7 số, hoán vị có $C_7^2.2!=42$ cách.

  Vậy có $336-42=294$ số.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )