ai biết làm câu nào thì giúp mình với :)

Question

ai biết làm câu nào thì giúp mình với 🙂
ai-biet-lam-cau-nao-thi-giup-minh-voi

in progress 0
Khải Quang 4 years 2020-11-06T01:50:48+00:00 1 Answers 75 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T01:52:47+00:00

  Đáp án:

   50 50. B3 a đoạn cuối có chút tắt, tính r ghi thêm nghen

  Giải thích các bước giải:

   

  ai-biet-lam-cau-nao-thi-giup-minh-voi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )