xác định và phân loại trợ từ ,thán từ,tình thái tuef trong những câu sau a. Con nín đi ! b. Cậu giúp tớ một tay nhé ! c.Cậu phải nói ngay điều này cho

Question

xác định và phân loại trợ từ ,thán từ,tình thái tuef trong những câu sau
a. Con nín đi !
b. Cậu giúp tớ một tay nhé !
c.Cậu phải nói ngay điều này cho cô giáo biết!
d. À ! thì ra lão đang nghĩ đến thằng con lão.
e, Tôi hỏi cho có chuyện :
– Thế nó cho bắt à ?
f, Em hơ tay trên que diêm sáng rực như than hồng.Chà ! Anhs sáng kì dị làm sao!
h,Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên , tôi tự nhiên giật mình và lúng túng.

in progress 0
Thu Cúc 2 weeks 2021-07-19T14:16:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T14:17:45+00:00

  a.Tình thái từ : đi

  b.Tình thái từ : nhé

  c.Trợ từ : ngay

  d.Thán từ : à

  e.Tình thái từ : à

  f.Thán từ : chà, làm sao

  h.Trợ từ : cả

  0
  2021-07-19T14:17:57+00:00

  a.Tình thái từ : đi-> cầu khiến

  b.Tình thái từ : nhé-> cầu khiến

  c.Trợ từ : ngay

  d.Thán từ : à

  e.Tình thái từ : à-> nghi vấn

  f.Thán từ : chà, làm sao

  h.Trợ từ : cả

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )