xác định trong câu chủ ngữ,vị ngữ,trạng ngữ trong câu:Thoắt cái,lác đác lá vàng rơi trong khoảng khắc mùa thu

Question

xác định trong câu chủ ngữ,vị ngữ,trạng ngữ trong câu:Thoắt cái,lác đác lá vàng rơi trong khoảng khắc mùa thu

in progress 0
King 3 years 2021-07-26T14:06:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T14:07:45+00:00

  Xác định :

  Thoắt cái,lác đác lá vàng rơi trong khoảng khắc mùa thu.

  Chủ ngữ : ( lác đác ) lá vàng

  Vị ngữ : Rơi trong khảnh khắc mùa thu.

  Trạng ngữ : Thoắt cái

  0
  2021-07-26T14:08:20+00:00

  The best of team – Sakura

  – Trạng Ngữ : Thoắt cái 

  – Chủ Ngữ :  ( Lác đác ) lá vàng

  – Vị Ngữ : rơi trong khoảng khắc mùa thu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )