Xác định phép liệt kê trong 6 câu đầu của bài ca ngất ngưởng và nêu hiệu quả.

Question

Xác định phép liệt kê trong 6 câu đầu của bài ca ngất ngưởng và nêu hiệu quả.

in progress 0
Hưng Khoa 2 months 2021-09-05T06:24:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T06:25:32+00:00

    Phép liệt kê:  Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông, Lúc bình Tây, cờ đại tướng, khi về Phủ doãn Thừa Thiên

    Hiệu quả: Diễn tả ddaayd đủ, sâu sắc hơn con đường công danh gập ghềnh, lên xuống, trải qua nhiều thăng trầm biến động trong chốn quan trường của Nguyễn Công TRứ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )