Xác định lời dẫn trực tiếp trong câu sau và chuyển thành lời dẫn gián tiếp : Một trong những câu hỏi quan trọng bạn có thể tự hỏi là : ” Tôi muốn mình

Question

Xác định lời dẫn trực tiếp trong câu sau và chuyển thành lời dẫn gián tiếp : Một trong những câu hỏi quan trọng bạn có thể tự hỏi là : ” Tôi muốn mình luôn luôn đúng hay tôi muốn được hạnh phúc ? “

in progress 0
Khoii Minh 3 years 2021-07-10T09:22:20+00:00 2 Answers 74 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T09:23:50+00:00

  Một trong những câu hỏi quan trọng bạn có thể tự hỏi là : ” Tôi muốn mình luôn luôn đúng hay tôi muốn được hạnh phúc ? “

  => Lời dẫn trực tiếp: “Tôi muốn mình luôn luôn đúng hay tôi muốn được hạnh phúc ? “

  => Lời dẫn gián tiếp: Tôi muốn mình luôn luôn đúng hay tôi muốn được hạnh phúc, đó là một câu hỏi quan trọng mà bạn có thể tự hỏi chính bản thân mình.

  0
  2021-07-10T09:24:05+00:00

  →Lời dẫn trực tiếp :Tôi muốn mình luôn luôn đúng hay tôi muốn được hạnh phúc ?

  →Chuyển sang dẫn gián tiếp: Tôi nghĩ rằng một trong những câu hỏi quan trọng mà chúng ta có thể tự hỏi bản thân là muốn mk luôn đúng hay muốn được hạnh phúc?

  (Chuyển sang gián tiếp chỉ cần nội dung gần đúng ko yêu cầu chính xác hoàn toàn)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )