Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là 6 , cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -2 Mọi người giúp mình

Question

Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là 6 , cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -2
Mọi người giúp mình với

in progress 0
Maris 4 years 2020-11-06T02:29:56+00:00 2 Answers 950 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T02:31:22+00:00

  Đáp án: $y=3x+6$

   

  Giải thích các bước giải:

  Do đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là $6$

  ⇒ Tọa độ của điểm đó là $(0;6)$

  $⇒6=a.0+b⇒b=6$

  Do đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là $-2$

  ⇒ Tọa độ của điểm đó là $(-2;0)$

  $⇒0=a.(-2)+b⇒6-2a=0⇒a=3$

  Vậy hàm số đã cho có dạng $y=3x+6$

  -1
  2020-11-06T02:31:37+00:00

  Gọi 2 điểm mà hàm số trên cắt tại trục tung và trục hoành lần lượt là A(0;6) và B(-2;0)

  Gọi $d: y = ax + b$

  Thay $x = 0, y = 6$ vào (d), ta được:

  $a.0 + b = 6$

  $⇔ b = 6$

  $⇒d: y = ax + 6$

  Thay $x=-2, y=0$ vào (d), ta được:

  $a.(-2) + 6 = 0$

  $⇔-2a = -6$

  $⇔a = 3$

  Vậy hàm số cần tìm là $y = 3x + 6$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )