Xác định các câu ghép có trong đoạn trích và phân tích và phân tích các vế câu có trong câu ghép đó: ” U van con, u lạy con, con có thương thầy thươn

Question

Xác định các câu ghép có trong đoạn trích và phân tích và phân tích các vế câu có trong câu ghép đó:
” U van con, u lạy con, con có thương thầy thương u, thì con đi ngay bây giờ với u, đừng khóc lóc nữa, đau ruột u lắm. Cong u nuôi con sáu , bẩy năm trời, tốn kém bao nhiêu tiền của!.”

in progress 0
Diễm Thu 3 years 2021-06-22T19:03:54+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T19:05:11+00:00

  Câu ghép: U van con(1),/ u lạy con(2),/ con có thương thầy thương u(3),/ (thì: quan hệ từ) con đi ngay bây giờ với u, đừng khóc lóc nữa, đau ruột u lắm.(4)

  Phân tích các vế câu:

  Vế câu (1) : U (CN1)/ van con (VN1)

  Vế câu (2) : u (CN2)/ lạy con (VN2)

  Vế câu (3) : con (CN3)/ có thương thầy thương u (VN3)

  Vế câu (4) : con (CN4)/ đi ngay bây giờ với u, đừng khóc lóc nữa, đau ruột u lắm. (VN4)

  0
  2021-06-22T19:05:22+00:00

  U/ van con, u/ lạy con, con /có thương

  CN.     VN.   CN.  VN.     CN.      VN.  

   thầy thương u, thì con/ đi ngay bây giờ. 

                                   CN.           VN

  với u, đừng khóc lóc nữa, đau ruột u lắm.

  `=>` Câu ghép. Các vế câu nối bằng dấu (,).

  `->` V1: U van con.

  `->` V2: U lạy con.

  `->` V3: con có thương thầy thương u.

  `->` V4: con đi ngay bây giờ với u, đừng khóc lóc nữa, đau ruột u lắm. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )