Xác định biện pháp tu từ và tác dụng nghệ thuật trong câu sau :tự tin đóng vai trò như chiếc chìa khóa cơ bản nhất để mở mọi cánh cửa trong thành côn

Question

Xác định biện pháp tu từ và tác dụng nghệ thuật trong câu sau :tự tin đóng vai trò như chiếc chìa khóa cơ bản nhất để mở mọi cánh cửa trong thành công của bạn

in progress 0
Nho 3 years 2021-04-25T23:35:11+00:00 1 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T23:36:43+00:00

  – Biện pháp tu từ : So sánh

  – So sánh nhằm khẳng định sự tự tin chính là điều quan trọng và thiết yếu để dẫn đến thành công ( là chìa khóa mở cánh cửa tương lai tươi sáng ).

  – Tác dụng nghệ thuật :

  + Tăng sức hấp dẫn , tăng sức gợi  hình gợi cảm

  + Liên tưởng độc đáo , sáng tạo

  + Ví von gợi hình ảnh , làm tăng sức thuyết phục và tăng hiệu quả biểu đạt.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )