Xác định bậc và hệ số tự do, hệ số cao nhất: a) A (x) = $x^{4}$ + $x^{3}$ – 2$x^{2}$ + $x^{}$ – 5

Question

Xác định bậc và hệ số tự do, hệ số cao nhất:
a) A (x) = $x^{4}$ + $x^{3}$ – 2$x^{2}$ + $x^{}$ – 5

in progress 0
bonexptip 9 months 2021-04-28T19:53:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-28T19:54:22+00:00

  Bậc của A (x) là 4

  Hệ số cao nhất của A(x) là 1

  Hệ số tự do của A(x) là 5

   Chúc bạn học tốt<3!!!

  0
  2021-04-28T19:55:06+00:00

  Bậc:4

  Hệ số cao nhất:1

  Hệ số tự do:5

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )