Xác định a,b để đồ thị của hàm số y=ax-b đi qua các điểm

Question

Xác định a,b để đồ thị của hàm số y=ax-b đi qua các điểm

ac-dinh-a-b-de-do-thi-cua-ham-so-y-a-b-di-qua-cac-diem

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-10-14T02:03:47+00:00 2 Answers 128 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T02:05:11+00:00

  Thay $x=1$, $y=2$ vào $y=ax-b$:

  $a-b=2$            (1)

  Thay $x=2$, $y=1$ vào $y=ax-b$:

  $2a-b=1$          (2)

  Giải hệ (1)(2) ta có $a=-1; b=-3$

  Vậy $(a;b)=(-1;-3)$

  0
  2020-10-14T02:05:18+00:00

  Đáp án:

   Xem hình

   

  ac-dinh-a-b-de-do-thi-cua-ham-so-y-a-b-di-qua-cac-diem

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )