aaaa : aa = ? A.101 B.11 C.1001 D.111

Question

aaaa : aa = ?
A.101 B.11 C.1001 D.111

in progress 0
Gerda 4 years 2020-11-16T14:15:12+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T14:17:01+00:00

  Đáp án: A . 101

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  aaaa 

  = aa . 100 + aa

  = aa . ( 100 + 1 )

  = aa . 101

  Vậy aaaa : aa = 101 ( Đáp án A )

  0
  2020-11-16T14:17:06+00:00

  $\text{aaaa : aa = ?}$
  $\text{A.101 B.11 C.1001 D.111}$

  $\text{ mà ta có}$

  $\text{aaaa}$

  $\text{= aa . 100 + aa}$

  $\text{= aa . ( 100 + 1 )}$

  $\text{= aa . 101}$

  $\text{=101}$ 

  $\text{đáp án A}$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )