a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = -1/4x^2 b) Tìm m để (d) : y = 2x-m cắt (P) tại điểm có hoành độ bằng -2 GIÚP EM VỚIIIIII GẤP Ạ

Question

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = -1/4x^2
b) Tìm m để (d) : y = 2x-m cắt (P) tại điểm có hoành độ bằng -2
GIÚP EM VỚIIIIII GẤP Ạ

in progress 0
Khải Quang 8 months 2021-05-20T22:18:16+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-20T22:19:55+00:00

  Câu b nhé
  a-ve-do-thi-p-cua-ham-so-y-1-4-2-b-tim-m-de-d-y-2-m-cat-p-tai-diem-co-hoanh-do-bang-2-giup-em-vo

  0
  2021-05-20T22:20:06+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có đồ thị hàm số $y=-\dfrac14x^2$ là Parabol có đỉnh $(0,0)$ hướng xuống vì $-\dfrac14<0$ và đi qua $(-1, -\dfrac14), (1, -\dfrac14), (-2, -1), (2, -1)$

  b.Để $(P)\cap (d)$ tại điểm có hoành độ bằng $-2$

  $\to -\dfrac14x^2=2x-m$ có nghiệm $x=-2$

  $\to -\dfrac14\cdot (-2)^2=2\cdot (-2)-m$

  $\to -1=-4-m$

  $\to m=-3$ 

  a-ve-do-thi-p-cua-ham-so-y-1-4-2-b-tim-m-de-d-y-2-m-cat-p-tai-diem-co-hoanh-do-bang-2-giup-em-vo

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )