a) Cho số gần đúng của π là a = 3,141592653589 với độ chính xác là 10-10. Hãy viết số quy tròn của a. b) Cho b = 3,14 và c = 3,1416 là những giá trị

Question

a) Cho số gần đúng của π là a = 3,141592653589 với độ chính xác là 10-10. Hãy viết số quy tròn của a.

b) Cho b = 3,14 và c = 3,1416 là những giá trị gần đúng của π. Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của b và c.

in progress 0
Mộc Miên 3 years 2021-01-20T13:50:50+00:00 3 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-20T13:52:42+00:00

  A,Số quy tròn a của π với độ chính xác 10−10 là:

  a≈3.141592654

  B,Ta có:

  Δb=|π−b|≥|3.142−3.14|=0.002 là sai số tuyệt đối của b

  Δc=|π−c|≥|3.14159−3.1416|=0.00001 là sai số tuyệt đối của 

   

  0
  2021-01-20T13:52:44+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Số quy tròn $a$ của $\pi$ với độ chính xác $10^{-10}$ là:

  $a\approx 3.141592654$

  b.Ta có:

  $\Delta b=|\pi-b|\ge |3.142-3.14|=0.002$ là sai số tuyệt đối của $b$

  $\Delta c=|\pi-c|\ge |3.14159-3.1416|=0.00001$ là sai số tuyệt đối của $c$

  0
  2021-01-20T13:52:54+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo số gần đúng và sai số các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )