A.49 + (-27+10-49+87) B.Cho1^2+2^2+3^2+…+10^2=385. Tính 2^2+4^2+6^2+…+20^2

Question

A.49 + (-27+10-49+87)
B.Cho1^2+2^2+3^2+…+10^2=385. Tính 2^2+4^2+6^2+…+20^2

in progress 0
Thiên Thanh 3 years 2021-04-26T13:11:13+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-26T13:12:55+00:00

  Đáp án:

   A, .49 + (-27+10-49+87)

  =49 -27+10-49+87

  =(49-49)+(87-27+10)

  =0+70=70

  B.Cho1^2+2^2+3^2+…+10^2=385. Tính 2^2+4^2+6^2+…+20^2

  `2^2+4^2+6^2+…+20^2`

  `=(1.2)^2+(2.2)^2+(3.2)^2+………+(2.10)^2`

  `=1^2.(2^2)+2^2.(2^2)+………+2^2.(10^2)`

  =`2^2.(1^2+2^2+….+10^2)`

  =`4.385=1540`

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

  0
  2021-04-26T13:13:11+00:00

  Đáp án:

   A. 70

  B. 1540

  Giải thích các bước giải:

   A. 49 + (-27+10-49+87)

  = 49 + (-27) + 10 – 49 + 87

  = (49-49) + (-27+87) + 10

  = 0 + 60 + 10

  = 70

  B. Tính 2²+4²+6²+…+20²

  = (2×1)² + (2×2)² + (2×3)² +…+ (2×10)²

  = 2²×1² + 2²×2² + 2²×3² +…+ 2²×10²

  = 2² × (1²+2²+3²+…+10²)

  Mà ta có: (1²+2²+3²+…+10²) = 385

  => 2²×385

  = 4×385

  = 1540

  Chúc bạn học tốt^^ Xin ctlhn:33

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )