√(x²- 9) + √(x²- 6x+ 9)

Question

√(x²- 9) + √(x²- 6x+ 9)

in progress 0
Vodka 1 year 2020-10-13T21:14:17+00:00 2 Answers 97 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T21:15:50+00:00

  Đây

  9-6-9

  0
  2020-10-13T21:16:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  9-6-9

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )