9x – 1= 10x + 9 What is x equal to

Question

9x – 1= 10x + 9
What is x equal to

in progress 0
Thiên Thanh 3 years 2021-09-03T18:51:46+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T18:53:08+00:00

  Answer:

  -10=x

  Step-by-step explanation:

  9x-1=10x+9

  9x-10×=9+1

  -x=10

  x=-10

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )