87*23+19*93+70*87 295-(31-2^2*5)^2 0:ích=0 2 mũ ích :2^5=1

Question

87*23+19*93+70*87
295-(31-2^2*5)^2
0:ích=0
2 mũ ích :2^5=1

in progress 0
Sapo 1 year 2020-10-14T05:20:53+00:00 2 Answers 92 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T05:21:58+00:00

  Đáp án:

  `a) 9858.`

  `b) 174.`

  `c) 0.`

  `d) 5.`

  Giải thích các bước giải:

  `a) 87 × 23 + 19 × 93 + 70 × 87.`

  `= (87 × 23 + 70 × 87) + 19 × 93.`

  `= 87 × (23 + 70) + 19 × 93.`

  `= 87 × 93 + 19 × 93.`

  `= (87 + 19) × 93.`

  `= 106 × 93.`

  `= 9858.`

  `b) 295 – (31 – 2^2 × 5)^2.`

  `= 295 – (31 – 4 × 5)^2.`

  `= 295 – (31 – 20)^2.`

  `= 295 – 11^2.`

  `= 295 – 121.`

  `= 174.`

  `c) 0 ÷ x = 0.`

  `⇒ x = 0.`

  `d) 2^x ÷ 2^5 = 1.`

  `⇒ 2^{x – 5} = 1.`

  `⇒ 2^{x – 5} = 2^0.`

  `⇒ x – 5 = 0.`

  `⇒ x = 5.`

  0
  2020-10-14T05:22:20+00:00

  Bạn tham khảo 

  87-23-19-93-70-87-295-31-2-2-5-2-0-ich-0-2-mu-ich-2-5-1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )