(5, -7) (10, 5) 2 5+

Question

(5, -7)
(10, 5)
2
5+

in progress 0
Nguyệt Ánh 3 weeks 2021-08-26T18:13:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-26T18:15:36+00:00

  Answer:

  Whats the Question

  Step-by-step explanation:

  This doesn’t make sense

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )