5/2 + 5/6+ 5/18 + 5/54 +5/162 +5/486

Question

5/2 + 5/6+ 5/18 + 5/54 +5/162 +5/486

in progress 0
Dâu 4 years 2020-11-16T16:16:59+00:00 2 Answers 204 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T16:18:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   5/2 + 5/6 + 5/18 + 5/54 + 5/162 + 5/486( mẫu số chung là 486)

  =1215/486+405/486+135/486+15/486+5/486

  =1775/486

  0
  2020-11-16T16:18:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  5-2-5-6-5-18-5-54-5-162-5-486

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )