412,8 + 324 1420 – 738,92 7,26 x 320 72 : 1,28 ĐẶT TÍNH RA RỒI TÍNH NHA Ạ LÀM NHANH CHO EM VỚI Ạ EM CẢM ƠN

Question

412,8 + 324
1420 – 738,92
7,26 x 320
72 : 1,28
ĐẶT TÍNH RA RỒI TÍNH NHA Ạ LÀM NHANH CHO EM VỚI Ạ EM CẢM ƠN

in progress 0
Thiên Ân 4 months 2021-05-16T15:57:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-16T15:59:09+00:00

  `a,` `412,8 + 324=736,8`

  `b,` `1420 – 738,92=681,08`

  `c,` `7,26 `x` 320=2323,2`

  `d,` `72:1,28=56,25`

  0
  2021-05-16T15:59:37+00:00

  Đáp án:

   412,8+324=736,8

  1420 – 738,92=681,08
  7,26 x 320=2323,2
  72 : 1,28=56,25

  Giải thích các bước giải:

   412,8                              1420                         7,26                             72

  +                                    –                                x                                :

  324                                 738,92                        320                            1,28

  ————–               ————-               ————-             ——–

  736,8                              681,08                         000                            56,25

                                                                        1452   

                                                                      2178   

                                                                ————–      

                                                                    2323,2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )