4^3+15=19 Dấu ^ này là mũ

Question

4^3+15=19
Dấu ^ này là mũ

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-10-14T06:10:33+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T06:11:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $4x^3+15=19$

  $4x^3=19-15$

  $4x^3=4$

  $x^3=1$

  $x=1$

  0
  2020-10-14T06:11:59+00:00

  `4x^3` + 15 = 19

  => `4x^3` = 4

  => `x^3` = 1

  => x = 1

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )