4x^2-9y^2+4x-6y phân tích đa thức thành nhân tử

Question

4x^2-9y^2+4x-6y phân tích đa thức thành nhân tử

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-10-13T21:42:42+00:00 2 Answers 246 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T21:43:54+00:00

  $4x^2-9y^2+4x-6y$

  $=(2x-3y)(2x+3y)+2(2x-3y)$

  $=(2x-3y)(2x+3y+2)$

   

  0
  2020-10-13T21:44:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `4x^2-9y^2+4x-6y`

  `=(2x-3y)(2x+3y)+2(2x-3y)`

  `=(2x-3y)(2x+3y+2)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )