(X+3y-5)²-6xy+26 Giúp mình với

Question

(X+3y-5)²-6xy+26
Giúp mình với

in progress 0
Verity 4 years 2020-11-05T23:01:22+00:00 2 Answers 92 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T23:02:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $(x+3y-5)^2-6xy+26$

  $=x^2+9y^2+25+6xy-30y-10x-6xy+26$

  $=x^2+9y^2-30y-10x+51$

  0
  2020-11-05T23:03:21+00:00

  Đáp án:

  `min=1` khi `x=5;y=5/3`

  Giải thích các bước giải:

   `(x+3y-5)^2-6xy+26=x^2+9y^2+25+6xy-30y-10x-6xy+26`

  `=x^2+9y^2-30y-10x+51`

  `=(x^2-2.x.5+25)+(9y^2-2.3y.5+25)+1`

  `=(x-5)^2+(3y-5)^2+1>=1`

  dấu = có khi `x-5=0;3y-5=0⇔x=5;y=5/3`

  vậy `min=1` khi `x=5;y=5/3`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )