30₫ giúp e 3 bài này nhé Xong nhanh,trình bày sạch sẽ ,đúng,ko phạm luật có ctlhn,cảm ơn,votnhanh lên nhé

Question

30₫ giúp e 3 bài này nhé
Xong nhanh,trình bày sạch sẽ ,đúng,ko phạm luật có ctlhn,cảm ơn,votnhanh lên nhé
30-giup-e-3-bai-nay-nhe-ong-nhanh-trinh-bay-sach-se-dung-ko-pham-luat-co-ctlhn-cam-on-votnhanh-l

in progress 0
Acacia 4 years 2020-11-05T22:58:51+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T23:00:23+00:00

  Bài 6:

  Ta có: `3/4 = (3 xx 7)/(4 xx 7) = 21/28`

            `6/7 = (6 xx 4)/(7 xx 4) = 24/28`

            `3/14 = (3 xx 2)/(14 xx 2) = 6/28`

  Bài 7:

  Diện tích mảnh đất trồng cây là:

        `160 xx 3/4 = 120` `(m^2)`

                       Đáp số: `120` `m^2`

  Bài 8:

  Ta có: `3/5 = (3 xx 12)/(5 xx 12) = 36/60`

            `7/6 = (7 xx 10)/(6 xx 10) = 70/60`

            `3/4 = (3 xx 15)/(4 xx 15) = 45/60`

  Vì `36 < 45 < 70`

  nên: `36/60 < 45/60 < 70/60`

  suy ra: `3/5 < 3/4 < 7/6`

  Vậy các phân số được sắp xếp từ bé đến lớn là: `3/5 ; 3/4 ; 7/6`

   

  0
  2020-11-05T23:00:42+00:00

  Bài 7 :

  Bài giải :

  Diện tích trồng cây là :

  160 x 3 / 4 = 120 ( m vuông )

                     Đáp số : 120 m vuông

  Bài 8 : 

  Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là : 3 / 5 ; 3 / 4 ; 7 / 6

  Các bước làm như sau

  Ta có các phân số là : 3 / 5 ; 7 / 6 ; 3 / 4 Vì 120 có thể chia hết cho 5 , 6 và 4 nên mẫu số chung có thể là 120

  Ta quy đồng từng các phân số

  3 / 5 = 3 x 24 = 72

          = 5 x 24 = 120

  7 / 6 = 7 x 20 = 140

          = 6 x 20 = 120

  3 / 4 = 3 x 30 = 90

          = 4 x 30 = 120

  Vì 72 / 120 < 90 / 120 < 140 / 120 nên 3 / 5 < 3 / 4 < 7 / 6 

  Vậy các số theo thứ tự là :   3 / 5 ; 3 / 4 ; 7 / 6

  Chúc bạn học tốt !!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )