3/7 – 4/7 : (x-1) = 5/7

Question

3/7 – 4/7 : (x-1) = 5/7

in progress 0
Thu Hương 4 years 2020-11-22T22:30:32+00:00 3 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T22:32:25+00:00

  \(\dfrac{3}{7} – \dfrac{4}{7} : (x-1) = \dfrac{5}{7}\)

  \(\Rightarrow\) \(\dfrac{4}{7} : (x-1)=\dfrac{3}{7}-\dfrac{5}{7}\)

  \(\Rightarrow\) \(\dfrac{4}{7} : (x-1)=-\dfrac{2}{7}\)

  \(\Rightarrow\) \( x-1=\dfrac{4}{7} : \left({-\dfrac{2}{7}}\right)\)

  \(\Rightarrow\) \(x-1=\dfrac{4}{7} . \left({-\dfrac{7}{2}}\right)\)

  \(\Rightarrow\) \(x-1=-2\)

  \(\Rightarrow\) \(x=-1\)

  0
  2020-11-22T22:32:32+00:00

  Đáp án:

  vậy x=-1

  Giải thích các bước giải: 4/7:(x-1)=3/7-5/7

  =>4/7:(x-1)=-2/7

  =>x-1=4/7:-2/7

  =>x-1=2

  =>x=2-1

  =>x=1

  vậy x=-1

  0
  2020-11-22T22:32:37+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 3^7 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )