2xy^2+4x-(-1)-2xy^2-4x

Question

2xy^2+4x-(-1)-2xy^2-4x

in progress 0
Thái Dương 4 months 2021-05-16T22:38:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-16T22:39:13+00:00

  Đáp án:

  `1`

  Giải thích các bước giải:

  `2xy^2+4x-(-1)-2xy^2-4x`

  `=(2xy^2-2xy^2)+(4x-4x)+1`

  `=1`

  0
  2021-05-16T22:39:44+00:00

  Đáp án:

  `1` 

  Giải thích các bước giải:

  $\rm 2xy^2+4x-(-1)-2xy^2-4x \\ =(2xy^2-2xy^2)+(4x-4x)-(-1) \\ =0+0+1 \\ =1$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )