26. Do they teach English here? 27. Will you invite her to your wedding party? 28. Has Tom finished the work? 29. Did the teacher give some exercises?

Question

26. Do they teach English here?
27. Will you invite her to your wedding party?
28. Has Tom finished the work?
29. Did the teacher give some exercises?
30. Have they changed the window of the laboratory?

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-11-01T03:33:46+00:00 3 Answers 162 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T03:35:37+00:00

  26.Yes, they do.

  27.Yes, I do

  28.No, he hadn’t

  29.Yes, she did

  30.Yes, they had

  1
  2020-11-01T03:35:45+00:00

  26.Is English taught here?

  27.Will she be invited to your wedding party?

  28.Has the work been finished by Tom?

  29.Were some exercises given by the teacher?

  30.Has the window of the laboratory been changed?

  0
  2020-11-01T03:35:55+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo do they teach english here các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )