24= x-12 /x+12+16 giúp mình với

Question

24= x-12 /x+12+16 giúp mình với

in progress 0
Dâu 4 years 2020-10-25T11:13:24+00:00 1 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-25T11:14:55+00:00

  Đáp án:

   cho mk cái vote và cảm ơn nha 

  nếu có ctlhn thì càng tốt ạ

  Giải thích các bước giải:

   24=(12x/x+12)+(16x+192/x+12)

  ⇔(12x/x+12)+(16x+192)/(x+12)=24

  ⇔(28x+192)/(x+12)=24

  ⇒28.x+192=24x+288

  ⇔=4x-96=0⇒x=24

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )