2х2 +6 x +4 Factorise by first taking out a common factor

Question

2х2 +6 x +4
Factorise by first taking out a common factor

in progress 0
Thông Đạt 3 years 2021-09-04T01:29:47+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T01:31:32+00:00

  Answer:

  2x² + 6x + 4

  = 2(x² + 3x + 2)

  = 2(x² + 2x + x + 2)

  = 2[x(x + 2) + (x + 2)]

  = 2(x + 1)(x + 2)

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )