¼ x 20 ⅛ x 56 0.16 x 32 4.5 x 9.1

Question

¼ x 20

⅛ x 56

0.16 x 32

4.5 x 9.1

in progress 0
Kiệt Gia 3 years 2021-07-20T10:27:44+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T10:28:48+00:00

  Answer:

  1/4 x 20=4

  1/8 x 56=7

  0.16 x 32=5.12

  4.5 x 9.1=40.95

  hope this helped 🙂

  0
  2021-07-20T10:29:01+00:00

  Answer:

  ¼ x 20 = 5

  ⅛ x 56 = 7

  0.16 x 32 = 5.12

  4.5 x 9.1 = 40.95

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )