x/2=y/3 và y/4=z/7 với x+y+z=82

Question

x/2=y/3 và y/4=z/7 với x+y+z=82

in progress 0
Neala 1 year 2020-10-14T02:12:13+00:00 2 Answers 96 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T02:13:26+00:00

  Do $\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{3}$ ⇒ $\frac{x}{8}$ = $\frac{y}{12}$ (1)

  Do $\frac{y}{4}$ = $\frac{z}{7}$ ⇒ $\frac{y}{12}$ = $\frac{z}{21}$ (2)

  Từ (1) và (2) ⇒ $\frac{x}{8}$ = $\frac{y}{12}$ = $\frac{z}{21}$

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  $\frac{x}{8}$ = $\frac{y}{12}$ = $\frac{z}{21}$ = $\frac{x + y + z}{8 + 12 + 21}$ = $\frac{82}{41}$ = 2

  ⇒ x = 2 × 8 = 16

  ⇒ y = 2 × 12 = 24

  ⇒ z = 2 × 21 = 42

  Chúc bạn học tốt.

  0
  2020-10-14T02:13:47+00:00

  *Đáp án:

  `x/2=y/3 ⇒ x/8 = y/12`

  `y/4=z/7⇒y/7=z/21`

  `⇒x/8 =y/12=z/21`

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  `x/8=y/12=z/21=(x+y+z)/(8+12+21)=82/41=2`

  `⇒x=2×8`

  `y=2×12`

  `z=2×21`

  `⇒x=16`

  `y=24`

  `z=42`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )