2 tablespoons = A) 3 teaspoons B) 2 fluid ounces C) 1 fluid Ounce D) 1 teaspoon

Question

2 tablespoons =
A) 3 teaspoons
B) 2 fluid ounces
C) 1 fluid Ounce
D) 1 teaspoon

in progress 0
Thiên Ân 3 years 2021-07-18T18:08:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T18:09:47+00:00

  Answer:

  C) 1 fluid Once

  Step-by-step explanation:

  0
  2021-07-18T18:09:48+00:00

  The answer is C. 1 fluid ounce

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )