(2-cos^2A)(1+2cot^2A)=(2+Cot^2A)(2-sin^2A)​

Question

(2-cos^2A)(1+2cot^2A)=(2+Cot^2A)(2-sin^2A)​

in progress 0
Gerda 3 years 2021-08-14T04:32:32+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T04:34:17+00:00

  Answer:

  2 sin (2A) cos (2A)^4 + 2cos (2A)

  —————————————————

                   sin (2A)

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )