2^x=2^6+2^6 Mk đần phân vân giữa 2^7 2^12

Question

2^x=2^6+2^6
Mk đần phân vân giữa
2^7
2^12

in progress 0
Dulcie 4 years 2020-11-04T12:43:01+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T12:44:04+00:00

   `2^x=2^6+2^6`

  `=> 2^x = 64 + 64 = 128`

  `=> 2^x=2^7`

  `=> x = 7`

  0
  2020-11-04T12:44:45+00:00

  Đáp án:

  $2^{7}$ = $2^{6}$ + $2^{6}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $2^{x}$ = $2^{6}$ + $2^{6}$

  $2^{x}$ = $128$

  $2^{x}$ = $2^{7}$

  $⇒$ $x$ = $7$

  Vậy $2^{7}$ = $2^{6}$ + $2^{6}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )