-2x^2-3x+5 ……….

Question

-2x^2-3x+5
……….

in progress 0
Maris 4 years 2020-11-05T23:25:32+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T23:26:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  2-2-3-5

  0
  2020-11-05T23:27:06+00:00

  Đáp án:

  `-“2`$x^{2}$ `-` `3x` `+` `5`

  `=` `-“2`$x^{2}$ `+` `2x` `-` `5x` `+` `5` 

  `=` `-“2“x` `(` `x` `-` `1` `)` `-` `5` `(` `x` `-` `1` `)`

  `=` `(` `x` `-` `1` `)` `(` `-“2“x` `-` `5` `)`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )