x(2x-1)(x+5)-(2x^2+1)(x+4.5)=3 Tìm x Làm nhanh giùm mk nhé :33

Question

x(2x-1)(x+5)-(2x^2+1)(x+4.5)=3
Tìm x
Làm nhanh giùm mk nhé :33

0
Edana Edana 4 years 2020-10-17T07:18:30+00:00 0 Answers 35 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )